Generalforsamling 2006 - referat

Generalforsamlingen 2006 blev afholdt på Hotel Radisson i Basel Stadt.
Hotellet sponsorerede lokalerne, for hvilket der skal lyde en varm tak.

50 personer var tilstede, 27 havde meldt fra.

1. Valg af dirigent og stemmetæller
Som dirigent valgtes Urs Munder og som stemmetæller valgtes Ole Juhl.

2. Godkendelse af sidste års protokol
Protokollen blev enstemmigt vedtaget, uden kommentarer.

3. Formandens årsberetning
Agnethe berettede om sidste års begivenheder, hvorefter Bente og Erling viste billeder fra udvalgte begivenheder.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab og revisorernes beretning
Regnskabet 2005 viser et overskud på ca CHF 1500. For det detaljerede regnskab henvises til medlemsbladet Harald Blåtand.
Revisorerne har revideret regnskabet og fundet det i orden. Ros til Bente for regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden kommentarer.

5. Decharge af bestyrelsen og øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisorer og revisorsuppleant
Agnethe Christensen havde valgt at stoppe som formand. Hun har været 20 år i DDCB’s bestyrelse, heraf de seneste 4 som formand. Hun holdt en kort tale hvor hun takkede for godt samarbejde i klubben.
Decharge af bestyrelsen m.m. blev enstemmigt vedtaget.
Kari-Anne holdt derefter en hyldest tale til Agnethe, hvor Agnethe fik overrakt en havebænk og et æresmedlemskab til klubben. Stor applaus fra alle tilstedeværende.

6. Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisorer og revisorsuppleant
Mette Moser-Rostén havde på forhånd accepteret at stille op som ny formand. Hun blev valgt uden modkandidater, Hun modtog en buket blomster som tak.
Resten af bestyrelsen have på forhånd tilkendegivet deres ønske om at fortsætte, så de, samt den nye formand, blev enstemmigt valgt med applaus.
Revisorerne blev også enstemmigt genvalgt.

Yderligere 2 medlemmer havde tilkendegivet deres ønske om at træde ind i bestyrelsen - Ingelise Jensen og Dorthe Kahnau. De blev begge enstemmigt indvalgt, og den øvrige bestyrelse byder dem velkommen.

7. Fastlæggelse af kontingent
Kontingentet forbliver uændret CHF 50 for voksne. Børn og Au Pairs kommer gratis med.

8. Årsprogrammet 2006
Følgende arrangementer er planlagt for 2006: Skitur, aspargesspisning, Sankt Hans, fastelavn, påskeklip, vandretur og selvfølgelig julefrokost og julefest. For detaljer henvises til medlemsbladet Harald Blåtand og hjemmesiden.
Derudover forsøges at arrangere en tur til den store patch-work og tekstilkunst udstilling in Alsace 14-17 September, samt en tur til det Afghanske museum i Bubendorf i November. Disse arrangementer vil blive annonceret i medlemsbladet og på hjemmesiden.
Der blev fra et medlem stillet et forslag om at arrangere virksomhedsbesøg.

9. Eventuelt, herunder indkomne forslag
Der blev udtrykt ønske om at medlemslisten blev offentliggjort således at et medlem kunne kontakte et andet. Det var også ønsket at listen kunne indeholde interesser etc. Da det synes at være lovligt, vil det blive gjort snarest. Det er dog et krav at man kan vælge at ens navn ikke optræder på listen.
Vedtaget med 1 imod og 1 der undlod at stemme.

Derefter blev en lidt kedelig hændelse diskuteret. Baggrunden var at et par ikke-medlemmer var blevet afvist ved døren til julefesten, selvom de var blevet lovet adgang af et andet medlem. Holdningen hos medlemmerne er at det skal være tilladt at tage gæster med, men entreen skal være højere end for medlemmer. Bestyrelsen blev pålagt at præcisere reglerne.

Den officielle del af Generalforsamlingen 2006 sluttede 21.55, hvorefter klubben sponserede et let måltid.

På DDCB vegne
Willy Jensen


Årsberetningen 2005

Klubbens medlemmer mødtes den 21. januar til generalforsamlingen på Hotel Radisson in Basel. Lokalelejen er skænket af hotellet. 42 medlemmer ud af 205 mulige (!) viste sig. 17 personer havde venligst meldt afbud. Frisk pust var der af Willy Jensen, der blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Generalforsamling tog sin vante gang alle andre blev genvalgt og Bente viste billeder fra årets begivenheder. Vi sluttede af med noget der lignede smørrebrød - i al respekt. Tak for fremmøde.

Vi fortsatte begivenhederne med en skitur til Lenk/Adelboden, hvor 6 vinterglade medlemmer mødte frem allerede fredag i god tid. Som vi i bilen snakkede om, at der ikke var noget input til en ski-hymne, skete der noget! Men det er en anden historie. Det var koldt, rigtig koldt - noget med minus 19° fredag aften på toppen - og det skal jeg love for, at vi, der lige skulle ud og luftes, mærkede hurtigt. Op på toppen og vende og hurtigt „hjem“ igen. Det blev endnu behageligere indenfor, da en gruppe skulle ud og sove i biwak i den kulde. Godt det ikke var os. Vi var glade for to store værelser - der kunne vi „snorke“ for os selv.
Sneen var perfekt trods kulden og lørdag morgen var der så velkomst til andre. Vi var i alt 15, der deltog. Skønt var det med de yngste Linus og Karen, der faktisk var fortroppen hele søndag formiddag, hvor alle kørte ned af den skønne sne sammen. Så er det blevet næsten blevet til en tradition, at de unge også deltager. Der var fire af dem i Lenk. Det var en hyggelig weekend - der også for nogen blev forlænget pga. en bil, der ikke rigtig ville.

Miniklubben var aktiv i marts til påskeklip i JuKiBu. Der var otte mødre med deres børn og der blev klippet påskeæg og -harer. Der var hygge og også tid til at låne bøger.

Miniklubbens fastelavnsfest var godt besøgt den 13. marts i Riehen såvel af børn og voksne. Der blev slået katten af tønden af mange flot udklædte børn - og vist med hjælp af de voksne. Der var mulighed for at spise medbragte fastelavnsboller og der blev sunget fastelavnssange. Og med præmier både til kattekonge og -dronning, gik det lige med oprydningen bagefter.

Aspargesspisningen afholdes på Restaurant Maien den 29. april i Lörrach. Nogle valgte en gåtur fra Riehen i dejligt vejr; så tørsten var god, da i alt 27 personer nød samvær og hygge.

Mandag den 30. maj var kun 7 personer mødt op til et virksomhedsbesøg på Basler Zeitungs trykkeri. Det var særdeles spændende og arrangementet havde fortjent flere deltagere.

Sankt Hans festen løb af stablen lørdag den 25. juni i Grün 80. Der var kul på grillen til den medbragte mad - og heksen overlevede, da alle syntes, at det var en skam at brænde den med dens blinkende røde øjne, når man klappede i hænderne. Skønt ville det være, hvis der kunne fyldes en hel plæne med deltagere som tidligere - også nordiske!

I weekenden d. 3.-4. september var der vandretur i Hasliberg til Melchsee-Frutt med 15 deltagere. Vejret var som en drøm efter at der havde været oversvømmelser i dalen blot nogle uger forinden. Og i ugen forinden var vi bange for, om vi overhovedet kunne gennemføre turen. Det gik strygende og faktisk var alle i form over forventning. Alle blev belønnet med den smukkeste udsigt, man kan forstille sig i bjergene. Og med hotellets forplejning og alles gode humør, kunne vi søndag kl. 15 tage afsked med hinanden i Hasliberg, trætte og glade for en vellykket tur uden uheld.

Mandag den 12. september gik vi så „under jorden“ i Basel. Det var en rundgang der kun fulgtes af otte voksne og to børn. Desværre. Af den grund var det ikke mindre spændende. Vi gik under ved Zoologisk have og endte i Rhinen! Og undervejs så vi lysbilledshow - og til vist især børnenes skuffelse ingen rotter. Nogle hyggede sig til sidst over en øl med udsigt over Rhinen.

Torsdag den 20. oktober var Lene Vanting madmor til 20 personer, der forsøgte sig i det danske køkken. I et skolekøkken på Leonhard Skolen i Basel lavede vi mad sammen efter Lenes kyndige instruktioner - og indkøb. Og de mange kokke fordærvede ikke maden, næh, traditionelle danske retter som forloren hare, fiskefrikadeller og skipper labskovs med citronfromage og æblekage til slut, blev glædeligt fortæret til et par øl og en flaske vin. En stor tak skal lyde til Lene for hendes tålmodighed med os. Fornøjelsen var vist stor hos alle.

Årets julefrokost afholdtes den 19. november, hvor 41 personer deltog. Medbragt mad og underholdning var der nok af - og snaps og øl i øvrigt også. Og til Cornelius’s og Erlings musik nåede vi lige een dans. Ellers blev der hygget og kæmpet om konkurrencen om flest røde bånd. Tak til alle glade givere af gaverne til bankospillet - tiden var kort til der sluttelig var kamp om de medbragte pakker.

Så sluttede årets begivenheder med julefesten i Riehen den 11. december med 70 voksne og 40 børn, der deltog. Forinden havde Daisy foreslået, at vi skulle øve til bedre at kunne synge salmerne til julegudstjenesten. Seks deltog hos Daisy, der var så sød, at stille „sin private“ til rådighed. Også en stor tak til Birthe og Daisys veninde, der spillede til på klaver. Der var desværre kun to der „var tilovers“ i kirken - da alle andre var forhindrede i at komme. Efterfølgende julefest fandt sted i Andreashaus i Riehen, hvor der var pyntet juletræ, og musikken og medbragt hjemmebag var parat. Også præsteparret fra Genève havde julebod med og der blev gladelig købt ind af danske varer. Julemanden Ole kom med trillebør og godteposer og fortalte historie til børnene. Han havde tillige vers med til bestyrelsesmedlemmerne og jeg endte i trillebøren! Det var en dejlig fest. Bestyrelsen har nylig modtaget en klage fra Susanne og Daniel Ritter. Jeg beklager på alles vegne, at deres gæster ikke fik lov at deltage i julefesten, trods tilmelding og medbragt bagværk.

Mette Kidmose beretter, at Miniklubben består for tiden af 6 unge piger mellem 30 og 40 år med 8 børn i alderen 0 til 4 år bosiddende rundt omkring Basel. De mødes den første onsdag i hver måned, på skift hos hinanden. Der spises kage, drikkes kaffe, og snakkes om, hvad tiden går med OG børnene leger med hinanden.

Så har bestyrelsen og andre medlemmer i Basel deltaget i Nordisk Club Schweiz sammenkomster, sidst ved venskabsmødet på øen Mainau. I sammenslutningen, der består af alle medlemmer i de nordiske klubber i Schweiz, afholder næste venskabsmøde i Locarno i oktober 2006.

Så har vi kun afholdt tre bestyrelsesmøder, så mødetiden har været overkommelig.

Der udkom tre udgaver af klubbladet Harald Blåtand i marts, august og november. En folder på tysk og dansk - i sin tid lavet i et praktikarbejde af Pia Juel Nielsen ved Danfoss - blev trykt til omdeling ved MuBa.

Hjemmesiden, som Bente ajourfører, er blevet et vigtigt instrument for klubben. Klik ind ved lejlighed og følg med i arrangementer og liv i klubben.

Alle er velkomne til at kikke i scrapbøgerne - der er nu 7 af dem! Heri findes alt på tryk. Sidste er medtaget her til syn.

På sidelinjen var Danmark gæsteland på MuBa i februar og der var besøg af HKH Prins Henrik. Der var almen skuffende indtryk af den danske afdeling.

Så er vi heldige - takket være Jytte Jensen, dansk lektor på universitet - at vi har mulighed for at deltage både i undervisning og filmforevisning på universitet. Vi kan også glæde os til Benny Andersens besøg i februar.

Den Danske Club Basel bliver’ 40 år i 2007. Om festiviteter omkring denne fødselsdag, vil I høre nærmere om på et senere tidspunkt.

Så tæller klubben per dato 189 stemmeberettigede medlemmer, heraf 2 æresmedlemmer med deres ægtefæller; det er en tilbagegang fra 2004 på 16 personer.

Tak til alle, der på den ene eller anden måde er med til at gøre Den Danske Club Basel til det, den er.

Agnethe Christensen
20. Januar 2006