Indbydelse til Generalforsamling 2008
Tilmelding ikke nødvendigt, alle medlemmer er hjerteligt velkomne.
Forslag og ideer til behandling under pkt 9 bedes meddelt til klubbens sekretær senest 14 dage før generalforsamnlingen.
Vi søger stadig et bestyrelsesmedlem, gerne mandlig, til bestyrelsen. Har du lyst til at sætte præg på foreningen og give en hånd med i det frivillige arbejde, er du meget velkommen til at stille op til valg.

Der er mulighed for at betale kontingent for 2007, dog kun kontant, til kassereren denne aften.

Efter mødet byder klubben traditionen tro på en bid mad og hyggeligt samvær.

Vel mødt.
Bestyrelsen i Den Danske Club Basel.
Sidst opdateret
Hotel Restaurant Landgasthof
Baselstrasse 38
4125 Riehen
Mandag,  28 januar 2008
Kl. 19.00
Dagsorden
1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Godkendelse af sidste års protokol.
3. Formandens årsberetning.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab og revisorernes beretning.
5. Decharge af bestyrelsen samt revisorer- og suppleant.
6. Valg af formand og øvrige bestyrelsemedlemmer, revisorer og revisorsuppleant.
7. Fastlæggelse af kontingent.
8. Årsprogrammet 2008.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.

Tilmelding ikke nødvendigt, alle medlemmer er hjerteligt velkommen.

Forslag og ideer til behandling under pkt 9 bedes meddelt til klubbens sekretær senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vi søger et bestyrelsesmedlem, gerne mandlig, til bestyrelsen. Har du lyst til at sætte præg på foreningen og give en hånd med i det frivillige arbejde, er du meget velkommen til at stille op til valg.

Der er mulighed for at betale kontigent 2008 kontant til kasseren Ingelise Jensen.

Efter mødet byder klubben traditionen tro på en bid mad og hyggeligt samvær.

Landgasthof Riehen:  Tram  Nr. 6  ved  stoppested  ”Riehen Dorf”
Parking: Gemeindeplatz bagved Landgasthof.

Vel mødt.
Bestyrelsen i Den Danske Club Basel

Hvordan finder man frem (vha Google Map)

Se kort