Goetheanum lørdag d.5. september 2009 kl:11.00     
Af Willy Jensen

I skal være lovligt undskyldt hvis I, som jeg, ikke var klar over hvad den Antroposofiske verdensanskuelse er. Alene navnet virker afskrækkende. Det viser sig at der er en bevægelse grundlagt af Rudolf Steiner, som de fleste nok har hørt om. Det er en filosofi baseret primært på kristendommen, men også andre religioner og filosofier har haft indflydelse. Blandt andet har farver meget stor betydning.
Selve bygningen er lidt af en mastodont set udefra. Indvendigt er den ikke så slem. Der er også nogle ret fantastiske farvede vinduer. Som før sagt har farver stor betydning, personlig er jeg nu ikke hel enig i den måde de er brugt på, men hver sin smag.
Under alle omstændigheder et spændende indblik i en anderledes livsstil.