Indbydelse til Generalforsamling 2009
Dagsorden
1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Godkendelse af sidste års protokol.
3. Formandens årsberetning.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab og revisorernes beretning.
5. Decharge af bestyrelsen samt revisorer- og suppleant.
6. Valg af formand og øvrige bestyrelsemedlemmer, revisorer og revisorsuppleant.
7. Fastlæggelse af kontingent.
8. Årsprogrammet 2009.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.

Tilmelding ikke nødvendigt, alle medlemmer er hjerteligt velkommen.

Forslag og ideer til behandling under pkt 9 bedes meddelt til klubbens sekretær senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vi søger et bestyrelsesmedlem til bestyrelsen, da Christopher Grods desværre siger fra p.g.a. arbejspres. Har du lyst til at sætte præg på foreningen og give en hånd med i det frivillige arbejde, er du meget velkommen til at stille op til valg.

Der er mulighed for at betale kontigent 2009 kontant til kasseren Ingelise Jensen.

Efter mødet byder klubben traditionen tro på en bid mad og hyggeligt samvær.

Se kort

Ankomst med offentlig ransport
Wirtshaus zur Mägd
Stoppested: Johanniterbrücke
Tram  11
Bus    33

Vel mødt.
Bestyrelsen i Den Danske Club Basel
Wirtshaus zur Mägd
St. Johanns-Vorstadt 29
4056 Basel
Torsdag, 29 januar  2009
kl 19.00