Indbydelse til Generalforsamling 2010
Dagsorden
1.  Valg af dirigent og stemmetæller .
2.  Godkendelse af sidste års protokol.
3.  Formandens årsberetning.
4.  Forelæggelse af det reviderede regnskab og revisorernes beretning.
5.  Decharge af bestyrelsen samt revisorer- og suppleant.
6.  Valg af formand og øvrige bestyrelsemedlemmer , revisorer og revisorsuppleant.
7.  Fastlæggelse af kontingent.
8.  Årsprogrammet 2010.
9.  Indkomne forslag.
10. Eventuelt.

Generelt
Tilmelding ikke nødvendigt, alle medlemmer er hjerteligt velkomne.
Forslag og ideer til behandling under pkt 9 bedes meddelt til klubbens sekretær 14 dage før generalforsamlingen.
Der er mulighed for at betale kontigent for 2010 kontant til kasserer Ingelise Jensen.
Efter mødet byder klubben traditionen tro på en bid mad (vegetarisk) og hyggeligt samvær.

Google kort

Offentlig transport:  Tram Nr . 1 eller 8 til holdested  Zoo Bachletten
Gå til højre ned af Leimenstrasse
Holbeinhof ligger 200 m ned på højre side.

Vel mødt.
Bestyrelsen i Den Danske Club Basel, Mette Moser
Torsdag 28. januar 2010 kl 19
Holbeinhof
Leimenstrasse 67
4051 Basel