Lørdag den 28 august mødtes vi ved Saline, Schweizerhalle i Pratteln for at se salt lager og produktion.
Vi startede med at blive vist ind i en foredrags sal, hvor en medarbejder fra virksomheden delte ud af sin viden om salt.
Der er flere forskellige muligheder for salt produktion, udvinding fra salt miner, overrisling af områder med saltvand som fordamper og saltet kan så høstes -ex middelhavs salt og den tredje metode som anvendes i Schweizerhalle.
Saltet kommer helt tilbage fra urtiden hvor store laguner med saltvand udtørrede og saltet udkrystaliserede. Disse områder kan kan nu udnyttes til salt udvinding. Man laver boringer 200 - 350 meter dybe hvor man fylder op med vand og opløser saltet. Denne væske pumpes op og transporteres via pipelines til en tank. Væsken indeholder salt men også andre mineraler bl.a magnesium og calciumg.Fra tanken føres væsken til et fordampnings anlæg hvor væsken opvarmes til 140 grader og saltet udkrystalliseres, centrifugeres og tørres. En del af rest produktet som gips og kalk pumpes tilbage i gamle borehuller for at ungå sammefald af skakterne. Der står sorte trætårne over de gamle bore skakter, som ses i landskabet
Efter foredraget blev vi vist rundt på virksomheden. Først så vi fordampnings anlægget, dette var ikke i gang, da der ikke arbejdes i weekenden, men man kunne forestille sig larmen. Derefter så vi et mindre lager hvor vi så de forskellige produkter. Det store robot styrede lager var meget imponerende med 5500 pallepladser. Det tredje lager indeholdt et bjerg af salt til vinterbrug på vejene. Der bliver produceret 400 000 til 500 000 tons salt pr år og der er 150 medarbejdere.
Salt er livsnødvendigt for mennesker vi har dagligt behov for 4-6 gram. Men salt bruges også i industrien til fremstilling af glas, alluminium, computerchips, cellulose,sæbe, badesalt, glycerinog kosmetik.
Besøget blev afsluttet med at vi fik en lille gave i form at en klump saltkrystal og en lille saltbøsse. Derefter gik vi til deres lille butik, hvor man kunne købe alt med salt, bl.a chokolade - der var meget velsmagene.
Et spændende og oplysende besøg for de 19 personer der var mødt op.
Saltlageret i Pratteln,  28. august 2010