Dagsorden
1.  Valg af dirigent og stemmetæller .
2.  Godkendelse af sidste års protokol.
3.  Formandens årsberetning.
4.  Forelæggelse af det reviderede regnskab og revisorernes beretning.
5.  Decharge af bestyrelsen samt revisorer- og suppleant.
6.  Valg af formand og øvrige bestyrelsemedlemmer, revisorer og revisorsuppleant.
7.  Fastlæggelse af kontingent.
8.  Årsprogrammet 2011.
9.  Indkomne forslag.
10.Eventuelt.

Tilmelding er kun nødvendigt hvis man ønsker at deltage til spisningen efter mødet, alle medlemmer er hjertelig velkommne.
Forslag og ideer til behandling under pkt 9 bedes meddelt til klubbens sekretær 14 dage før generalforsamlingen.
Der er mulighed for at betale kontigent for 2011 kontant til kasserer Ingelise Jensen.

Efter mødet byder klubben traditionen tro på en bid mad, og hyggeligt samvær .
Tilmeldningsfrist til spisning: mandag den 24.01.2011

Tilmelding til Mette
E-mail:
eller tel. 061 641 6452

Offentlig transport: Tram nr 11 eller bus nr 30.

Vel mødt.
Bestyrelsen i Den Danske Club Basel, Mette Moser

Indbydelse til Generalforsamling 2011
Generalforsamling den 27. januar 2011 kl 19.00
Restaurant ”zur Mägd”
St. Johanns-Vorstadt 29
4056 Basel