Dagsorden
1.  Valg af dirigent og stemmetæller .
2.  Godkendelse af sidste års protokol.
3.  Formandens årsberetning.
4.  Forelæggelse af det reviderede regnskab og revisorernes
beretning.
5.  Decharge af bestyrelsen samt revisorer- og suppleant.
6.  Valg af formand og øvrige bestyrelsemedlemmer , revisorer og
revisorsuppleant.
7.  Fastlæggelse af kontingent.
8.  Årsprogrammet 2012
9.  Indkomne forslag.
10. Eventuelt.

Tilmelding er kun nødvendigt hvis man ønsker at deltage til spisningen efter mødet, alle
medlemmer er hjertelig velkommen.
Forslag og ideer til behandling under pkt 9 bedes meddelt til klubbens sekretær 14 dage
før generalforsamlingen. Vi har plads til et bestyrelses medlem, meld jer hvis i har tid og
lyst.
Der er mulighed for at betale kontigent for 2012 kontant til kasserer Ingelise Jensen.
Efter mødet byder klubben traditionen tro på en bid mad, og hyggeligt samvær .
Tilmeldningsfrist til spisning: fredag den 20.01.2012 klokken 12.00
E-mail:
eller pr tel. 061 641 6452

Offentlig transport:  I kan tage alle sporvogne til banegården SBB

Vel mødt.
Bestyrelsen i Den Danske Club Basel, Mette Moser
Indbydelse til Generalforsamling 2012
Den Danske Club Basel
Generalforsamling mandag 23.januar 2012 kl 19.00


Restaurant Alte Post
Centralbahnstrasse 21
4051 Basel