Vi er den heldige (og usædvanlige) situation at vi har 2 referater - et på dansk fra Roland Moser og et på engelsk fra Elizabeth Diekhof. Vi bringer begge indlæg plus en dansk oversættelse af Elisabeth's indlæg.
Af Roland Moser

Rundvisning  på Allgemeine Lesegesellschaft Basel
Münsterplatz 8 i Basel den 17 januar 2013

Vi var 21 personer som deltog ved en interessant rundvisning hos Allgemeine Lesegesellschaft Basel.

Rundvisning startede med et interessant, men nok et lidt for langt foredrag om „oplysningstiden“.  Oplysningstiden er den periode i europæisk åndshistorie fra ca. 1690 til ca. 1780, der overordnet var præget af en optimistisk tro på den menneskelige fornuft og en overbevisning om det nødvendige i at udbrede kendskab til al menneskelig viden med det formål at frisætte mennesket for traditionens og sædvanens snærende bånd. Oplysningstiden blev en stor inspiration for tænkere som Voltaire og Jean-Jacques Rousseau.
Dette var tiden hvor ALG blev grundlagt af akademikerne i Basel.
Ideen var at salene blev brugt til politisk debatter eller socialt samvær over en pot billard.

Biblioteket har idag 75000 bøger, 128 magasiner og 40 aviser.  De ældste bøger er 250 - 300 år gamle. For at bruge bibliotekket skal man være medlem ALG.
Medlemmerne har mulighed for at læse de mange bøger i de historiske  læsesale alt imens de kan nyde  en kop kaffe, og hvis blikket skulle falde på vinduerne kan man nyde den flotte udsigt over Rhinen.
ALG er åbent 365 dage om året hvilket nogle DDCB medlemmer allerede har benyttet sig af og er blevet medlem af ALG.
Efter fordraget og rundvisning sluttede denne meget interessante aften med en flot apéro og godt samvær med masse af snak om ALG, bøger m.v.

Tak til Moni Gelzer og bestyrelsen.
Oplysinger findes under www.lesegesellschaft-basel.ch

Af Elizabeth Diekhof

Danish Reading Tour!

It was a snowy Thursday evening when the Danish group met at the front entrance of  the Basel Lesegesellschaft. We  suspected that  this tour would be interesting but it exceeded  my expectations. 

Carved wooden chairs, worn leather seats and winding staircase graced the entrance setting an elegant dignified tone.  The arched windows offered a splendid view of the snow falling softly onto an empty Munsterplatz giving the area an almost fairytale-like  appearance with those large silent trees standing guard in rows.

The view through the doors  into the main  reading room was a trip back in time. The patrons were mixed. I saw  several young people, women, men, and an elderly man that made me immediately think of Sherlock Holmes, the way he sat cuddled into a high back leather chair.

The library  revealed row upon row of antique bound volumes in dark wooden book cases that stretched high up to the ceilings.  Unlike many libraries, these books can be touched and  even borrowed!  After an informative tour highlighting the historical significance, the Danish group had an Apero. It was during this opportunity that many of us got to take a closer inspection of the books.

A true highlight for me was the yearbook collection of the SAC ,Swiss Alpine Club, dating back to the 1800's. These volumes were like treasures filled with interesting descriptions of old huts, detailed engravings,  paintings, and even instructions in performing some of the forgotten handcrafts such as making specialty sleds or building stone foundations. Each volume also had the accompanying maps . These  maps were backed onto linen which could be unfolded panorama style revealing scenes of natural beauty. I could envision many future hours spent going through this series volume at a time.

For anyone seeking solitude to enjoy these  bibliographic delights, I can highly recommend The basel lesegesllschaft as a reading oasis. Fall into a book and turn off the world!

Oversat til dansk af Willy Jensen:

Besøg hos Lesegesellschaft i Basel!

Det var en snedækket torsdag aften da den danske gruppe mødtes foran indgangen til Basel Lesegesellschaft. Vi forventede at turen ville være interessant, men den overskred virkelig mine forventninger.

Udskårne træstole, slidte lædersæder og en vindeltrappe prydede indgangen og satte en elegant og værdig stemning. De buede vinduer tilbød en fantastisk udsigt over sneen der faldt blidt på en tom Munsterplatz, hvilket gav området et næsten eventyragtigt udseende med de store tavse træer stående vagt i rækker.

Synet der mødte os, gennem dørene til den vigtigste læsesal, var en tur tilbage i tiden. Det var et blandet klientel. Jeg så flere unge, kvinder, mænd og en ældre mand der fik mig til straks at tænke på Sherlock Holmes, på den måde han sad henslængt i en højrygget læderstol.

Biblioteket afslørede række efter række af antikke indbundne bøger i mørke træreoler, der rakte højt op til loftet. I modsætning til mange biblioteker kan disse bøger blive berørt og endda lånt! Efter en informativ gennemgang, hvor den historiske betydning blev fremhævet, fik den danske gruppe en Apero. Det var i løbet af denne at mange af os fik mulighed for se nærmere på bøgerne.

Et sandt højdepunkt for mig var samlingen af årbøgerne om SAC, Swiss Alpine Club, de går tilbage til 1800-tallet. Disse bøger var som skatte, fyldt med interessante beskrivelser af gamle hytter, detaljerede graveringer, malerier og endda instruktion i at udføre nogle af de glemte håndværk såsom at lave speciale slæder eller bygge stenfundamenter. Hvert bind havde også ledsagende kort. Disse kort havde en baggrund af linned, hvilket gjorde at de kunne foldes ud til at panorama af scener af naturlig skønhed. Jeg kunne forestille mig at bruge mange timer i fremtiden på at gennemgå denne serie.

For alle der søger stilhed til at nyde disse bibliografiske lækkerier anbefales Basel Lesegesllschaft på det kraftigste som en læseoase. Fortab dig en bog og lad omverdenen passe sig selv for en stund!
IMG_4074
IMG_4094