Indbydelse til Grundslovsdag 2014
Grundslovsdagen 2014 afholdes hos konsulatet i Basel, men arrangeres af Den Danske Koloni i Schweiz.
Ambassaden er som bekendt ved at blive nedlagt, så Grundslovsdagen kan ikke holdes der længere.
Til markering af den danske Grundlovsdag indbydes herved til reception

d. 5. juni 2014 kl. 17.30 - 19.30

i den danske honorærkonsul, Jan Krarups forretningslokaler
Hardstrasse 43, 4002 Basel
Kolonien har sammen med konsul Krarup taget initiativ til gennemførelsen af en sammenkomst på den
danske Grundlovsdag i lighed med tidligere års arrangementer.
Det kgl. danske Konsulat i Basel og Den Danske Koloni Schweiz indbyder hermed alle interesserede til
igen at samles på denne danske mærkedag. Konsul, Jan Krarup, har velvilligt tilbudt at stille sine
forretningslokaler til rådighed for arrangementet.
Traditionelt vil der blive holdt grundlovstale.Vi vil også få lejlighed til at genopfriske kendskabet til den danske sangskat.
Budgetmæssige grunde nødvendiggør en vis selvbetaling, og tilmelding inden 30. maj er påkrævet.

Se vedlagte PDF for detaljer mht tilmelding og betaling.