Grabmacherjoggi

En lille gruppe på 5 personer dukkede op til den interessante Grabmacherjoggi- rundgang i +30 grader og bagende sol. Af hensyn til vejret enedes vi med vores guide om såvidt muligt at henlægge turen til skyggefulde steder.

Grabmacheren var i gammel tid kirkegårdsgraveren, der til rundgangen var mødt op i gammeldags klædedragt medbringende sin spade. Han havde mange historier at fortælle omkring kirken Münster - helt tilbage til den oprindelige kirke fra romertiden - samt om de utallige gravsteder i og omkring buegangene og klosterhaven, der støder op til kirken. Her ligger mange generationer af Basels gamle adel begravet (Burkhardt, Iselin, Merian, osv.) med pragtfulde mindetavler og relieffer på gulve og vægge.

Vi hørte om, hvordan mange relieffer under reformationen blev beskadiget, idet det blev forbudt billedligt at fremstille Gud, Jesus og Maria, dvs. man mejslede simpelthen deres ansigter væk eller murede dem over. Ved en senere ombygning blev mange grave i buegangenes gulve flyttet rundt på og de store reliefsten i gulvene erstattet med glatte sten. Ved sidstnævnte lejlighed fik man iøvrigt forlagt en af Basels berygtede borgmestre, så man nu ikke ved, præcis hvor han ligger.

Klostrene, der i middelalderen lå på Münsterplatz, findes nu ikke mere, det sidste måtte vige pladsen for det storslåede Naturhistoriske Museum, der i midten af 1800-tallet blev bygget af arkitekten Berri i græsk stil med dekorative friser. Rundgangen afsluttedes udenfor museet ved brønden med
hestetrug og vaskekumme, hvor tyende og vaskekoner i
forgange tider udvekselede sladder om deres herskaber og
flirtede med knægte og kuske. En underholdende tur med
masser af anekdoter!