Tilmeldningsfrist til spisning: Torsdag den 23.01.2014 klokken 12.00 til Mette
E-mail:
eller pr tel. 061 641 6452
Dagsorden
1.  Valg af dirigent og stemmetæller .
2.  Godkendelse af sidste års protokol.
3.  Formandens årsberetning.
4.  Forelæggelse af det reviderede regnskab og revisorernes beretning.
5.  Decharge af bestyrelsen samt revisorer- og suppleant.
6.  Valg af formand og øvrige bestyrelsemedlemmer , revisorer og revisorsuppleant.
7.  Fastlæggelse af kontingent.
8.  Årsprogrammet 2014
9.  Indkomne forslag.
10. Eventuelt.

Tilmelding er kun nødvendigt hvis man ønsker at deltage til spisningen efter mødet, alle medlemmer er
hjertelig velkommen.
Forslag og ideer til behandling under pkt 9 bedes meddelt til klubbens sekretær 14 dage før
generalforsamlingen. Vi har plads til et bestyrelses medlem, meld jer hvis i har tid og lyst.
Der er mulighed for at betale kontigent for 2014 kontant til kasserer Ingelise Jensen.
Efter mødet byder klubben traditionen tro på en bid mad, og hyggeligt samvær .
Indbydelse til Generalforsamling 2014
Den Danske Club Basel
Generalforsamling torsdag 30.januar 2014 kl 19.00


Restaurant Alte Post
Centralbahnstrasse 21
4051 Basel
Offentlig transport:  I kan tage alle sporvogne til banegården SBB

Vel mødt.
Bestyrelsen i Den Danske Club Basel, Mette Moser