Detaljer for arrangementet
Dato og tid: Torsdag 29. januar 2015, kl 19.00
Sted: Restaurant Alte Post, Centralbahnstrasse 21, 4051 Basel
Offentlig transport:  I kan tage alle sporvogne eller tog til banegården SBB
Kontakt: Mette R. Moser email m.r-moser@danskeclubbasel.ch, tel  061 641 6452
Tilmeldningsfrist til spisning: Fredag den 23.01.2015 klokken 12.00
Venligst bemærk at der ikke kan bestilles mad efter tilmeldingsfristens udløb. Klubben betaler for den bestilte mad, så for de der tilmelder sig og ikke møder op må vi desværre beregne maden. Tak for jeres forståelse.
Dagsorden
1.  Valg af dirigent og stemmetæller .
2.  Godkendelse af sidste års protokol.
3.  Formandens årsberetning.
4.  Forelæggelse af det reviderede regnskab og revisorernes beretning.
5.  Decharge af bestyrelsen samt revisorer- og suppleant.
6.  Valg af formand og øvrige bestyrelsemedlemmer , revisorer og revisorsuppleant.
7.  Fastlæggelse af kontingent.
8.  Årsprogrammet 2015
9.  Indkomne forslag.
10. Eventuelt.

Tilmelding er kun nødvendig hvis man ønsker at deltage til spisningen efter mødet, alle medlemmer er hjertelig
velkommen.
Forslag og ideer til behandling under pkt 9 bedes meddelt til klubbens sekretær 14 dage før generalforsamlingen.
Der er mulighed for at betale kontigent for 2015 kontant til kasserer Ingelise Jensen.
Efter mødet byder klubben traditionen tro på en bid mad, og hyggeligt samvær .
Indbydelse til Generalforsamling 2015
Den Danske Club Basel
Generalforsamling torsdag 29.januar 2015 kl 19.00
Vel mødt.
Bestyrelsen i Den Danske Club Basel, Mette Moser