Generalforsamling 2015
Generalforsamlingen startede kl 19.00.

Der var 37 personer tilmeldt.

Formanden takkede sponsorererne og fortalte derefter om det forgange år.

Regskabet viste et overskud på chf 4,187.63 og blev godkendt uden kommentarer.

Den samlede bestyrelse blev genvalgt uden modkandidater.

Kontingentet forbliver uændret chf 60 per person.

Årsprogrammet for 2015 blev præsenteret, der er stadig et par uafklarede datoer.

Den officielle del sluttede kl 20.30, hvorefter der blev serveret rösti til de der ville.

Bestyrelsen takker for god ro og orden.

Se formandens årsberetning her.