Dagsorden
1.  Valg af dirigent og stemmetæller .
2.  Godkendelse af sidste års protokol.
3.  Formandens årsberetning.
4.  Forelæggelse af det reviderede regnskab og revisorernes beretning.
5.  Decharge af bestyrelsen samt revisorer- og suppleant.
6.  Valg af formand og øvrige bestyrelsemedlemmer , revisorer og revisorsuppleant.
7.  Fastlæggelse af kontingent.
8.  Årsprogrammet 2016.
9.  Indkomne forslag.
10. Eventuelt.
Indbydelse til Generalforsamling 2016
Den Danske Club Basel
Generalforsamling torsdag 28.januar 2016 kl 19.00
Tilmelding er kun nødvendigt hvis man ønsker at deltage til spisningen efter mødet, alle medlemmer er hjertelig velkommen.
Forslag og ideer til behandling under pkt 9 bedes meddelt til klubbens sekretær 14 dage før generalforsamlingen.
Der er mulighed for at betale kontigent for 2016 kontant til kasserer Ingelise Jensen.
Efter mødet byder klubben traditionen tro på en bid mad, og hyggeligt samvær .
Detaljer for arrangementet
Dato og tid:
Torsdag 28. januar 2016, kl 19.00
Sted: Restaurant Alte Post, Centralbahnstrasse 21, 4051 Basel
Offentlig transport:  I kan tage alle sporvogne eller tog til banegården SBB
Kontakt: Mette R. Moser email m.r-moser@danskeclubbasel.ch, tel  061 641 6452
Tilmeldningsfrist til spisning: Fredag den 22. januar 2016 klokken 12.00
Venligst bemærk at der ikke kan bestilles mad efter tilmeldingsfristens udløb. Klubben betaler for den bestilte mad, så for de der tilmelder sig og ikke møder op må vi desværre beregne maden. Tak for jeres forståelse.